Har DU mistet en venn
usammenlignbar med alle andre?
Har din venn vært din skygge
gjennom mange år?
Har din venn gitt trøst og lindring
med sine mørkebrune, varme blikk,
ved å legge hodet i fanget,
ved alltid og usvikelig
være der bare for deg?
Har DU følt uroen når din venn
viste tegn på sykdom uten botemiddel?
Har DU kjent et lite, men inderlig håp
om en "snill" forklaring på det uforklarlige?
Har DU fått beskjeden
som knuste alle de inderlige ønskene
om flere gode år i samhørighet?
Har DU hatt  valget mellom døden
og enda noen dagers liv,
men valgt døden
for din beste venn?
Har DU tilslutt sett den komme gjennom en sprøytespiss?
Har DU  iaktatt den siste svake vibreringen
i munnvikene idet døden tok over for livet?
Har DU kjent hvor fort din beste venn
ble kald etter at den varme tunga
slikket deg som til avskjed?
Har DU i fortvilelse
klippet en håndfull hår
av din beste venn
for å bevare lukten, minnet - noe?
Har DU så lett etter en fredelig plass
til din beste venn,
et evighetens hvilested?
Har DU litt etter litt gjemt din beste venn
under stein og jord
og visst at aldri mer...
mens en strøm av minner har passert?
Har DU kjent SAVNET?
Da håper jeg at du også har krefter til
å ignorere alle som ikke gir deg nok  tid til å sørge,
som kritiserer menneskeliggjøring av dyr,
som er så "proffe" at de har oppskriften
på hvordan en skal takle slike situasjoner.
Som ikke forstår at en hund
av og til, for noen, kan bety like mye - mer,
enn noe menneske.
Fordi den åpner nye dører for og i deg,
fordi den er så trofast,
så ukritisk,
så hengiven,
har vært din aller beste venn.
Er DU en av dem som har mistet det umistelige?
En venn som var helt spesiell,
som alltid vil ha sin plass hos deg.
Da ønsker jeg at DU også har kjent
at det finnes  rom for mye,
at det ikke er grenser for det å være
eller bli glad i.....

3.   OneRepublic;Counting Stars                                                   


Ar-2 - Never ForgetAr-2 - Never ForgetAr-2 - Never ForgetAr-2 - Never Forget

kgozx.linkloungepixotri.us

   

 
linkloungepixotri.us